فروش لاماری ایما از روز چهارشنبه

آرین پارس موتور توانست نشان دهد هر چند یک خودروساز جوان بشمار میرود اما پختگی لازم برای تبدیل شدن به یک خودروساز پویا را داراست.منبع

بر طبق شنیده ها در این دوره از ثبت نام ظرفیت فروش لاماری ایما چند برابر خواهد بودپیش از این در سامانه فروش یکپارچه شرکت آرین پارس موتور اقدام به عرضه لاماری ایما کرده بود که با برنامه ریزی درست توانست روز گذشته زودتر از موعد مقرر خودروهای لاماری ایما را به مشتریان خوش شانس خود تحویل دهد.

به گزارش «اخبار خودرو»، دور سوم ثبت نام سامانه یکپارچه فروش با عرضه لاماری ایما استارت خواهد خورد.