فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس – مرداد 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش اقساطی (12 تا 36 ماهه) محصولات شرکت مدیران خودرو از صبح امروز شنبه 1 مردادماه 1401 آغاز شد.

فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس:

فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس - مرداد 1401



منبع فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس - مرداد 1401