نحوه تشخیص دستکاری کردن کیلومتر خودرو

تنها روش مشخص شدن این است که با مراجعه به مراکزی این کار (کارشناس رنگ و اصالت) را بصورت تخصصی انجام میدهند مراجعه کنیم و به اصالت کارکرد خودرو پی ببریم.منبع کیلومتر شمار دیجیتال: با استفاده از دستگاهی که به پورت کامپیوتر خودرو شما وصل می‌شود، افراد می‌توانند مسافت پیموده شده را طوری برنامه ریزی کنند تا آنچه را که می‌خواهند نشان دهند.

معمولاً فرض بر این بود که با نصب کیلومتر شمار مدرن، روند دستکاری کیلومتر شمار رو به کاهش است. در حالیکه نتایج برعکس بوده است و در حقیقت، دستکاری کیلومتر شمار دیجیتال در مقایسه با دستگاه‌های مکانیکی قدیمی آسان‌تر است.

به گزارش «اخبار خودرو»،هنگام خرید یک خودرو، اولین چیزی که هر خریداری به آن توجه می‌کند،میزان کارکرد آن است چرا که مسافت طی شده خودرو بر ارزش آن تأثیر می‌گذارد. مسافت پیموده شده نشان می‌دهد که باید برای خرید خودرو بیشتر هزینه کنیم یا خیر؟

کسانی که کیلومتر خودرو را تغییر میدهند اصولا دست به صفرشویی خودرو هم زده که متاسفانه از ظاهر هم نمیتوان به این دستکاری شک کرد.

پس از تنظیم مجدد سریع، خودرو کیلومترهایی را که در آن برنامه ریزی شده بود نشان می‌دهد. این دستگاه‌ها به طور شگفت انگیزی ارزان و در دسترس هستند. بسیاری از دستگاه‌ها چند میلیون فروخته می‌شوند؛ که می‌توانند سودی چند صد میلیونی داشته باشند.

این امر باعث می‌شود دستکاری مسافت پیموده شده خودرو برای برخی فروشندگان بسیار وسوسه انگیز باشد، زیرا آن‌ها می‌توانند سود حاصل از کم کار کرد بودن خودرو را به جیب بزنند. برخی از نمایندگی‌های خودرو در کلاهبرداری‌هایی از این دست دستگیر شده اند.