موتورسیکلت تکتاز TK125 مدل 91 با کارکرد 20 هزار کیلومتر دارم و حدود سه هفته است اگر موتورسیکلتم بیش از حد کار کند و گرم شود، موقع حرکت مکث می‌کند

موتورسیکلت تکتاز TK125 مدل 91 با کارکرد 20 هزار کیلومتر دارم و حدود سه هفته است اگر موتورسیکلتم بیش از حد کار کند و گرم شود، موقع حرکت مکث می‌کند – اخبار خودرو<br />

منبع