موتورسیکلت بنللی TNT150 مدل 97 دارم و بیش از دو هفته است در زمان روشن شدن موتورسیکلتم چراغ‌چک 5 مرتبه به‌حالت چشمک‌زن خاموش و روشن می‌شود

موتورسیکلت بنللی TNT150 مدل 97 دارم و بیش از دو هفته است در زمان روشن شدن موتورسیکلتم چراغ‌چک 5 مرتبه به‌حالت چشمک‌زن خاموش و روشن می‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع