ماکارونی ساز، خودروساز می شود؟

درهرصورت به‌نظر می‌رسد با توجه به‌شرایط موجود، این تولیدکننده محصولات غذایی برای ورود به‌صنعت‌خودرو راه پرپیچ و خمی را پیش رو دارد و این درحالی است که خودروسازان مطرح جهانی نیز برای طراحی یک مدل خودرو کاملا جدید به سه‌ تا پنج سال زمان نیاز دارند.منبع حال باید دید که آیا این تولیدکننده محصولات غذایی از پشتوانه فنی لازم برای ورود به‌این بخش برخوردار است، یا این‌که همانند بقیه خودروسازان بخش‌خصوصی تنها ادعای خودروساز شدن را دارد و به‌مونتاژکاری بسنده می‌کند؟!

این درحالی است که پیش از این نیز بسیاری از شرکت‌ها همین ادعا را داشتند و حالا درمقام یک مونتاژکننده صرف به‌فعالیت خود در این بخش ادامه می‌دهند!