طرح جدید فروش کشنده فوتون 430 شرکت ایران خودرو دیزل


طرح جدید پیش فروش با قیمت قطعی فوتون 430 شرکت ایران خودرو دیزل از روز شنبه مورخ 1401/06/05 فعال خواهد شد.منبع