طرح جدید فروش نقدی وانت کارا – آبان 1401

طرح جدید فروش نقدی وانت کارا - آبان 1401منبع

این بخشنامه از تاریخ شنبه مورخ 1401/08/21 ساعت 10 صبح فعال خواهد شد.

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح جدید فروش نقدی وانت کارا تک کابین و دوکابین ویژه آبان ماه 1401 از صبح امروز آغاز خواهد شد.