طرح جدید فروش نقدی بهمن موتور – شهریور 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح جدید فروش فوری محصولات گروه بهمن از روز دوشنبه 21 شهریورماه 1401 فعال خواهد شد.

این طرح از ساعت 10 صبح روز دوشنبه تا ساعت 16 همان روز فعال خواهد بود.

نام محصول قیمت (تومان) موعد تحویل رنگ
کارا تک کابین 325.000.000 هفته دوم آبان سفید
کارا دوکابین 337.500.000منبع