طرح جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو -مهر 1401

طرح جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو -مهر 1401منبع

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش فوق العاده (با موعد تحویل 3 ماهه) برخی محصولات شرکت ایران خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو (قرعه کشی) مطابق جدول انتهای بخشنامه از روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

فروش فوق العاده مهر 1401: