خودرو پژو GLX405 مدل 94 دارم و زمانی که کولر خودرویم را روشن می‌کنم، دمای موتور بالا می‌رود. این درحالی است که فن خودرویم روی دور تند کار می‌کند، اما آمپر همچنان بالاست. علت چیست؟


خودرو پژو GLX405 مدل 94 دارم و زمانی که کولر خودرویم را روشن می‌کنم، دمای موتور بالا می‌رود. این درحالی است که فن خودرویم روی دور تند کار می‌کند، اما آمپر همچنان بالاست. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع