خودرو پژو 207 صندوقدار دارم و دو روز قبل روغن‌موتور، فیلترهوا و فیلترروغن خودرویم را تعویض کردم و در زمان خروج از تعمیرگاه، مکانیک اعلام کرد به‌دلیل این‌که خودرویم دارای گیربکس اتوماتیک است

خودرو پژو 207 صندوقدار دارم و دو روز قبل روغن‌موتور، فیلترهوا و فیلترروغن خودرویم را تعویض کردم و در زمان خروج از تعمیرگاه، مکانیک اعلام کرد به‌دلیل این‌که خودرویم دارای گیربکس اتوماتیک است – اخبار خودرو<br />

منبع