خودرو پراید 132 SE مدل 97 دارم که کارخانه‌ای دوگانه‌سوز است و بیش از سه‌هفته است موقع تعویض سوخت از گاز به بنزین خودرویم در سرعت‌های بالا قدرت و کشش لازم را ندارد

خودرو پراید 132 SE مدل 97 دارم که کارخانه‌ای دوگانه‌سوز است و بیش از سه‌هفته است موقع تعویض سوخت از گاز به بنزین خودرویم در سرعت‌های بالا قدرت و کشش لازم را ندارد – اخبار خودرو<br />

منبع