خودرو ساینا مدل 97 با حدود کارکرد 92 هزار کیلومتر دارم و در زمان افزایش دورموتور تا 4500 دور در دقیقه موتور ریپ می‌زند؛ اما با تعویض دنده این اشکال برطرف می‌شود


خودرو ساینا مدل 97 با حدود کارکرد 92 هزار کیلومتر دارم و در زمان افزایش دورموتور تا 4500 دور در دقیقه موتور ریپ می‌زند؛ اما با تعویض دنده این اشکال برطرف می‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع