خودرو تیبا مدل 96 دوگانه‌سوز دارم و مدتی است خودرویم روی حالت استفاده از گاز صدای عجیبی تولید می‌کند. اما درحالت استفاده از بنزین، چنین صدایی به‌گوش نمی‌رسد. مشکل چیست؟


خودرو تیبا مدل 96 دوگانه‌سوز دارم و مدتی است خودرویم روی حالت استفاده از گاز صدای عجیبی تولید می‌کند. اما درحالت استفاده از بنزین، چنین صدایی به‌گوش نمی‌رسد. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع