الزام خودروسازان به رعایت استاندارد یورو6 بدون ارتقای کیفیت سوخت انتظاری بیهوده است

به گزارش «اخبار خودرو»،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «مادامی که زیرساخت‌های لازم برای تامین سوخت یورو 6 در جایگاه‌های سوخت فراهم نشود نباید از صنعتگران انتظار حرکت در چارچوب رعایت استاندارد آلایندگی یورو 6 را داشت.» قاسم ساعدی با تاکید بر اینکه الزام خودروسازان به رعایت استاندارد آلایندگی یورو6 باید به زمان تامین سوخت یورو6 در جایگاه‌های سوخت موکول شود، افزود: «باید زیرساخت‌های لازم برای تامین سوخت یورو 6 در جایگاه های سوخت فراهم شود تا صنعتگران در چارچوب رعایت استانداردها حرکت کنند.»
وی با اشاره به اهمیت منبع تامین سوخت در این زمینه تصریح کرد: «درحال‌حاضر عمده سوخت توزیعی در کشور یورو 4 و در برخی جایگاه‌ها سوخت یورو 5 است؛ در شرایط فعلی تامین این نوع سوخت برای همه خودروها ممکن نیست. بنابراین پیش از الزام خودروسازان به رعایت استاندارد یورو6 باید همه جایگاه‌های سوخت کشور را به سوخت یورو 5 و 6 مجهز کرد. نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: «با ارتقای سوخت از یورو4 به یورو6 قطعا می‌توان گام‌های موثری در مسائل زیست‌محیطی، کاهش آلودگی هوا و بهینه‌سازی صنعت خودرو برداشت.»منبع