احتمال جدایی رنو از نیسان و همراهی با جیلی

به‌بیان ساده، رنو می‌تواند رفتار نیسان را مهار کند؛ اما نیسان در برابر رنو نمی‌تواند اقدامی کند. پس از گذشت ۶ سال، رنو اکنون حاضر است ابتکار عمل را برای کاهش سهام خود در نیسان به‌دست بگیرد.

اگر دست به‌این اقدام بزند و واقعا هم موفق باشد، در این جریان بیشترین آسیب ممکن را تنها نیسان متحمل خواهد شد.منبع دلیل پرواز به‌توکیو این بود که نیسان با فروش موتورهای درون‌سوز رنو به‌جیلی مخالفت کرده بود. درعین حال، آگاهان صنعت خاطرنشان کردند که این نشست بر سه جنبه متمرکز خواهد بود: رنو درحال آماده شدن برای کاهش سهام خود در نیسان از ۴۳ درصد به ۱۵ درصد است و متقاعد کردن نیسان برای موافقت با فروش بخشی از تجارت موتورهای درون‌سوز خود به‌جیلی و درنهایت متقاعد کردن نیسان برای همراهی در یک شرکت انرژی‌محور جدید تحت مالکیت رنو از جزئیات این نشست خواهد بود.

رنو و نیسان در سال ۱۹۹۹، زمانی که نیسان سال به‌سال به‌دلیل مدیریت ضعیف متحمل ضرر و زیان می‌شد، با هم جوینت‌ونچر تشکیل دادند و درنهایت رنو نجات را انتخاب کرد؛ اما شرایطی نیز وجود داشت که شامل تصاحب ۳۶.۸ درصد از سهام نیسان برای تبدیل شدن به‌بزرگ‌ترین سهامدار نیسان و درعین حال مستلزم ایجاد اتحاد رنو و نیسان می‌شد.

از آن زمان نیسان سرنوشت نابرابری با رنو رقم زد و رنو ۴۴.۴ درصد از سهام نیسان و حق رای را در اختیار دارد؛ اما نیسان تنها ۱۵ درصد از سهام را در اختیار دارد.