چند سال قبل در صنعت‌خودرو کشور، خودروهایی با سوخت گاز مایع یا همان LPG تولید می‌شدند و درمقایسه با خودروهای CNG خرابی کمتری داشتند. برای کارکرد بهتر موتور سوخت گاز مایع LPG بهتر است یا بنزین؟


چند سال قبل در صنعت‌خودرو کشور، خودروهایی با سوخت گاز مایع یا همان LPG تولید می‌شدند و درمقایسه با خودروهای CNG خرابی کمتری داشتند. برای کارکرد بهتر موتور سوخت گاز مایع LPG بهتر است یا بنزین؟ – اخبار خودرو<br />

منبع