چرا هم‌زمان با روشن کردن کولر خودرو دمای موتور آن بالا می‌رود و اگر فن در دور زیاد کار کند و دما همچنان افزایش یابد، علت چه‌می‌تواند باشد؟

چرا هم‌زمان با روشن کردن کولر خودرو دمای موتور آن بالا می‌رود و اگر فن در دور زیاد کار کند و دما همچنان افزایش یابد، علت چه‌می‌تواند باشد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع