هزینه باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی افزایش یافت

در کنار این مساله قیمت نیکل و آلومینیوم نیز رکورد زده است. تیم Propulsion & Sustainability در S&P Global Mobility تاثیر قیمت مواد خام برای شیمی‌های مختلف کاتد و تاثیر بالقوه بر هزینه بسته باتری را تجزیه و تحلیل کرده است.

در اتحادیه‌اروپا (EU)، جاه‌طلبی کاهش ۵۵ درصدی CO۲ مورد هدف قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود سهم خودروهای برقی با باتری (BEV) در اتحادیه‌اروپا از ۹.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۶۷.۹ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. این روند منجر به‌افزایش تقاضا برای باتری خواهد شد. این نیاز در سال ۲۰۲۱ تنها ۵۶ گیگاوات-ساعت بوده است.

تهاجم روسیه به‌اوکراین سبب افزایش قیمت نیکل، لیتیوم و سایر مواد شد و در کنار این مساله بحث کمبود جهانی چیپ و سایر مشکلات زنجیره‌تامین ناشی از همه‌گیری COVID-۱۹ همچنان بر تولید خودرو سایه افکنده است. این موارد به‌طور ویژه‌ای بر قیمت تمام‌شده باتری خودروهای برقی تاثیر گذاشته و سبب افزایش قیمت باتری‌ها شده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود بسته باتری و واحد محرک الکتریکی که یک پیشرانه BEV را تشکیل می‌دهند، از ۱۳.۸ میلیارد یورو طی سال گذشته میلادی در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ میلیاردیورو در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.

هدف این مطالعه توصیف روند تغییر فرمولاسیون باتری و پیش‌بینی هزینه بسته باتری تا سال ۲۰۳۰ تحت روند قیمت مواد خام است. بر اساس قوانین اروپا، بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ تمام خودروهای خود را برقی خواهند کرد و دیگر موتورهای درون‌سوز تولید نمی‌کنند. این درحالی است که براساس پیش‌بینی‌ها و به‌دلیل مشکلات مختلف قیمت بسته باتری‌ها افزایش یافته است.

همچنین خودروسازان آلمانی نیز در این مدت سرمایه‌گذاری‌های بسیار چشمگیری در اروپا انجام داده‌اند. بریتانیا نیز طی دو سال اخیر حمایت‌های بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بخش داشته و چندین گیگافکتوری ایجاد کرده یا درحال راه‌اندازی دارد.منبع

افزایش بی‌سابقه برای باتری خودروهای برقی سبب شده است بسیاری از کشورها اقدام به‌سرمایه‌گذاری در این بخش کنند. چینی‌ها نیز برای به‌دست آوردن سهم بزرگی از باتری‌ مورد نیاز اروپا سرمایه‌گذاری سنگینی در کشورهای مجارستان و آلمان انجام داده‌اند.

تخمین زده می‌شود نیاز به‌باتری‌های لیتیوم-یونی در بازار خودروهای سواری اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ به‌حدود ۳۰۰۰ گیگاوات-ساعت برسد.