هدف این نمایشگاه، تحول صنعت خودرو در دولت سیزدهم است

وی همچنین افزود: نمایشگاه تحول صنعت خودرو تلاش دارد تا با دستیابی به بازارهای صادراتی، و نیز حرکت به سمت تحولات فناورانه جدید خودرو در حوزه برقی سازی گام بردارد.منبع منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حاشیه رونمایی از این نمایشگاه با بیان اینکه برنامه‌های تدوین شده برای تحول بنیادی صنعت خودرو در دولت سیزدهم است، گفت: این نمایشگاه در زمینه افزایش تولید، افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تمام شده و ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات صنعت خودروی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.