نمایشگاه تحول صنعت خودرو فردا افتتاح می شود

تماس های خبرنگاران با برگزارکنندگان نمایشگاه حاکی از این است روز پنجشنبه ساعت هفت و نیم صبح با حضور وزیر صمت نمایشگاه افتتاح خواهد شد و به خبرنگاران حوزه خودرو اطلاع داده اند راس ساعت هفت و نیم صبح در محل نمایشگاه بین اللملی تهران حضور داشته باشند.

این اولین رویارویی خبرنگاران حوزه خودرو با وزیر صنایع از زمان روی کار آمدن وی است و قطعا هر دو طرف برای سوال و جواب های خودرویی با آمادگی کامل وارد نمایشگاه تحول صنعت خودرو خواهند شد.

به گزارش «اخبار خودرو »، علیرغم اینکه قرار بود نمایشگاه روز چهارشنبه شروع به کار کند اما تیم اجرایی نمایشگاه موفق نشدند که امروز نمایشگاه را برای بازدید آماده کنند و بازگشت دیرهنگام وزیر از سفر مسکو باعث شد عملا مراسم آغاز به کار نمایشگاه به روز پنجشنبه موکول شود.

منبع : عصر خودرومنبع