مکانیکی که به دنبال تایر خودرو دویــد!

به گزارش «اخبار خودرو»،متاسفانه دو پیست اصلی برگزای مسابقه ناسکار یعنی دیتونا و تالادگا دارای پیت لاین حفاظت‌شده نیستند. این بدان معناست که هیچ مرز جدی بین ایستگاه‌هایی که در آن پیت‌استاپ‌ها انجام می‌شود و مسیر اصلی مسابقه وجود ندارد، فقط یک گستره طولانی از چمن سه‌مرحله‌ای در داخل زمین این وظیفه را برعهده دارد. به طور معمول، آن نوار عظیم چمن، خودروها را از دیوار پیت‌لین دور نگه می‌دارد و این عدم جداسازی را به یک مشکل تبدیل می‌کند. با این‌حال در شرایط فعلی هیچ مانعی نمی‌تواند اعضای فنی تیم‌ها را از مسیر مسابقه دور نگه دارد. زیرا یکی از اعضای تیم خودرو مسابقه‌ای دیوید گیلیلند با شماره یک در حال تعقیب یک تایر رهاشده به سمت مسیر بود!
این اتفاق در منطقه چمن سبز رخ داد. تایر رهاشده که برای خودرو درحال انجام تعویض بود، در حین چرخیدن به سمت چپ خودرو اصلی هنگام توقف و استفاده از پرچم سبز از بین رفت. سپس از کنار چند خودرو و از مقابل آنها عبور کرد و سپس وارد چمنزار شد. این شرایط یک وضعیت بد است که باید احتیاط فوری را به همراه داشته باشد، اما بلافاصله بدتر می‌شود!
یکی از خدمه تصمیم می‌گیرد تایر را تعقیب کند و در طول مسابقه پرچم سبز به داخل میدان پیست بدود. این یک تصمیم بسیار ناامن در هر پیستی و در هر نقطه از زمان است، اما در مورد تالادگا که به شدت مستعد تصادف بوده، این حساسیت بدتر است.
کارت‌قرمز جدی خدمه بلافاصله استفاده شد و او از پیست اخراج شد. باب پوکراس، تحلیلگر فاکس اسپرت مسابقات ناسکار بیان کرد که طی حوادث قبلی در سری جام، این اتفاق به تعلیق چهار مسابقه‌ای منجر شد، بنابراین مشکل این عضو تیم گیلیلند احتمالا به اینجا ختم نمی‌شود.منبع