موتورسیکلت 200 سی‌سی مدل 96 دارم و حدود یک ماه است پیش از این‌که استارت بزنم، صدای ویزویز غیر عادی از زیر باک و قسمت بالای موتور به‌گوش می‌رسد و اغلب موتور روشن نمی‌شود

موتورسیکلت 200 سی‌سی مدل 96 دارم و حدود یک ماه است پیش از این‌که استارت بزنم، صدای ویزویز غیر عادی از زیر باک و قسمت بالای موتور به‌گوش می‌رسد و اغلب موتور روشن نمی‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع