موتورسیکلت 125 سی‌سی مدل 92 دارم که در حال حاضر حدود 55 هزار کیلومتر کارکرده است. از دو هفته پیش، هنگامی که موتورسیکلتم پس از مدتی کارکرد گرم می‌شود، در زمان حرکت به‌طور ناگهانی مکث کرده یا ریپ می‌زند


موتورسیکلت 125 سی‌سی مدل 92 دارم که در حال حاضر حدود 55 هزار کیلومتر کارکرده است. از دو هفته پیش، هنگامی که موتورسیکلتم پس از مدتی کارکرد گرم می‌شود، در زمان حرکت به‌طور ناگهانی مکث کرده یا ریپ می‌زند – اخبار خودرو<br />

منبع