موتورسیکلت چینی دوسیلندر 250 سی‌سی مدل 97 دارم و حدود 10 روز است موتورسیکلتم باتوجه به‌این‌که مجهز به‌رادیاتور آب است، پس از کارکرد نسبتا طولانی مانند دو تا سه ساعت، دمای موتور بالا می‌رود

موتورسیکلت چینی دوسیلندر 250 سی‌سی مدل 97 دارم و حدود 10 روز است موتورسیکلتم باتوجه به‌این‌که مجهز به‌رادیاتور آب است، پس از کارکرد نسبتا طولانی مانند دو تا سه ساعت، دمای موتور بالا می‌رود – اخبار خودرو<br />

منبع