موتورسیکلت نامی 170 سی‌سی مدل 99 دارم و حدود دو هفته است به‌محض این‌که موتورسیکلتم را روشن می‌کنم، چراغ‌چک آن پس از پنج بار خاموش و روشن ‌شدن درنهایت خاموش می‌شود


موتورسیکلت نامی 170 سی‌سی مدل 99 دارم و حدود دو هفته است به‌محض این‌که موتورسیکلتم را روشن می‌کنم، چراغ‌چک آن پس از پنج بار خاموش و روشن ‌شدن درنهایت خاموش می‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع