موتورسیکلت سی‌اف‌موتو 150 مدل 97 دارم که تا به‌امروز 10 هزار کیلومتر کار کرده و بیش از یک هفته است موقع استارت، موتورسیکلتم به‌سختی استارت می‌خورد

موتورسیکلت سی‌اف‌موتو 150 مدل 97 دارم که تا به‌امروز 10 هزار کیلومتر کار کرده و بیش از یک هفته است موقع استارت، موتورسیکلتم به‌سختی استارت می‌خورد – اخبار خودرو<br />

منبع