موتورسیکلت باجاج پالس RS200 مدل 97 دارم و حدود سه هفته است در زمان استارت زدن و بعد از روشن شدن موتور، چراغ‌چک روی صفحه‌نمایشگر دو بار چشمک می‌زند


موتورسیکلت باجاج پالس RS200 مدل 97 دارم و حدود سه هفته است در زمان استارت زدن و بعد از روشن شدن موتور، چراغ‌چک روی صفحه‌نمایشگر دو بار چشمک می‌زند – اخبار خودرو<br />

منبع