موتورسیکلت باجاج باکسر 150 انژکتوری دارم و حدود سه هفته است صبح‌ها وقتی دمای هوا پایین‌تر است، موتورسیکلتم با استارت روشن نمی‌شود و روشن کردن آن تنها با هندل ممکن است. علت چیست؟

موتورسیکلت باجاج باکسر 150 انژکتوری دارم و حدود سه هفته است صبح‌ها وقتی دمای هوا پایین‌تر است، موتورسیکلتم با استارت روشن نمی‌شود و روشن کردن آن تنها با هندل ممکن است. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع