مدیرعامل سایپایدک منصوب شد – اخبار خودرو

علیزاده پیش از این مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت طیف سایپا بوده است.منبع

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت،‌ درایت و پشتکار و تعامل سازنده ضمن ایجاد همدلی و مشارکت کلیه همکاران ارجمند گروه، در به ثمر رساندن برنامه‌های ابلاغی بر مبنای اهداف شرکت موفق باشید.

به گزارش «اخبار خودرو»، در حکم مدیرعامل گروه سایپا خطاب به علیزاده آمده است: