مدیرعامل سایپایدک منصوب شد – اخبار خودروبه گزارش «اخبار خودرو»، در حکم مدیرعامل گروه سایپا خطاب به علیزاده آمده است:

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت،‌ درایت و پشتکار و تعامل سازنده ضمن ایجاد همدلی و مشارکت کلیه همکاران ارجمند گروه، در به ثمر رساندن برنامه‌های ابلاغی بر مبنای اهداف شرکت موفق باشید.

علیزاده پیش از این مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت طیف سایپا بوده است.منبع