لیست قیمت کارخانه ای ایران خودرو – شهریورماه 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،شرکت ایران خودرو جدیدترین لیست قیمت محصولات خود را ویژه شهریورماه 1401 منتشر کرد که در این لیست نام محصولات هایما حذف شده است.

لیست قیمت کارخانه ای ایران خودرو - شهریورماه 1401منبع