لیست قیمت کارخانه ای ایران خودرو – شهریورماه 1401

لیست قیمت کارخانه ای ایران خودرو - شهریورماه 1401منبع

به گزارش «اخبار خودرو»،شرکت ایران خودرو جدیدترین لیست قیمت محصولات خود را ویژه شهریورماه 1401 منتشر کرد که در این لیست نام محصولات هایما حذف شده است.