قیمت جدید محصولات وانت نیسان زامیاد اعلام شد – آذر 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،بخشنامه افزایش قیمت انواع محصولات زامیاد شرکت سایپا ویژه آذرماه 1401 ابلاغ شد.

عطف به صورتجلسه نحوه قیمتگذاری خودرو معاونت محترم امور صنایع وزارت صمت مورخ 1399/04/02 و همچنین صورتجلسه هیئت مدیره این شرکت به شماره 1135 مورخ 1401/08/30، بدینوسیله نرخ جدید محصولات سبک تجاری این شرکت به شرح جدول ذیل اعلام میگردد.

قیمت درج شده، قیمت تمام شده و نهایی محصول می باشد.منبع

قیمت جدید محصولات وانت نیسان زامیاد اعلام شد - آذر 1401