قصد خرید یک خودرو سدان اسپرت خانوادگی را دارم و پس از جست‌وجوی بسیار در نشریات و سایت‌های خودرویی، متوجه شدم سوزوکی کیزاشی گزینه‌ مناسبی برای خرید است


قصد خرید یک خودرو سدان اسپرت خانوادگی را دارم و پس از جست‌وجوی بسیار در نشریات و سایت‌های خودرویی، متوجه شدم سوزوکی کیزاشی گزینه‌ مناسبی برای خرید است – اخبار خودرو<br />

منبع