قصد خرید رانا پلاس دارم و برخی‌ها می‌گویند به‌دلیل حجم موتور پایین و موتور ضعیفی که این خودرو دارد، برای خرید مناسب نیست؟ به‌نظر شما این خودرو از نظر فنی چگونه است و آیا ارزش خرید دارد؟

قصد خرید رانا پلاس دارم و برخی‌ها می‌گویند به‌دلیل حجم موتور پایین و موتور ضعیفی که این خودرو دارد، برای خرید مناسب نیست؟ به‌نظر شما این خودرو از نظر فنی چگونه است و آیا ارزش خرید دارد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع