قصد خرید خودرو بسترن B50F مدل 1396 با کارکرد 105 هزار کیلومتر با قیمت 540 میلیون‌تومان را دارم. آیا در این بازه قیمتی، خرید این خودرو مناسب است


قصد خرید خودرو بسترن B50F مدل 1396 با کارکرد 105 هزار کیلومتر با قیمت 540 میلیون‌تومان را دارم. آیا در این بازه قیمتی، خرید این خودرو مناسب است – اخبار خودرو<br />

منبع