فروش اقساطی جک S5 و جک J4 – تیر 1401

فروش اقساطی جک S5 و جک J4 - تیر 1401منبع

مدل ۱۴۰۱

تاریخ شروع ثبت نام : 1401/04/26 با ظرفیت محدود

قیمت مصوب : 495/000/000 تومان
پیش پرداخت : 250/000/000 الباقی اقساط 18 ماهه
پیش پرداخت : 300/000/000 الباقی اقساط 30 ماهه

قیمت مصوب : 985/000/000 تومان
پیش پرداخت : 550/000/000 الباقی اقساط 18 ماهه
پیش پرداخت : 600/000/000 الباقی اقساط 30 ماهه
.

شرایط فروش خودرو JAC – J4

به گزارش «اخبار خودرو»،فروش اقساطی جک S5 و جک J4 ویژه تیر 1401 توسط کرمان موتور آغاز شد.

شرایط فروش خودرو JAC – S5:

رنگهای انتخابی : سفید ، مشکی ، آبی زنگاری ، نقره ای آبی، قهوه ای متالیک، خاکستری طوسی
.