فرانسه از یک میلیون نقطه شارژ خودروهای برقی عبور کرد

به گزارش «اخبار خودرو»،فرانسه یکی از کشورهای پیشرو درحوزه خودروهای برقی و همچنین بحث ایجاد زیرساخت این خودروهاست. طی 5 سال اخیر زیرساخت‌ها و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی درسراسر این کشور گسترش پیدا کرد و تقریبا درتمام این کشور نقاط اتصال و دریافت شارژ برای خودروهای برقی دیده می‌شود. به‌تازگی نیز اعلام شد که فرانسه از نقطه عطف یک میلیون نقطه شارژ الکتریکی عبور کرده است. با این حال از این میزان نقطه اتصال شارژ تنها 6 درصد از نقاط دردسترس عموم است و بقیه نقاط شارژ خصوصی هستند.
براساس برآوردهای منتشرشده توسط Enedis، فرانسه از نقطه عطف یک‌میلیون نقطه شارژ عمومی یا خصوصی برای وسایل نقلیه الکتریکی عبور کرده و بیشتر نقاط شارژ در شرکت‌ها یا خانه‌های شخصی است و تنها 6 درصد از نقاط در دسترس عموم است. Enedis که این زیرساخت‌ها را درجاده‌های عمومی و درحوزه خصوصی به‌شبکه متصل می‌کند، به‌سرعت بالای دسترسی به‌ایستگاه‌های شارژ در این کشور اشاره می‌کند. براساس این گزارش عبور از یک میلیون نقطه شارژ در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ یعنی ۶۱ درصد رشد نسبت به‌مدت مشابه درسال ۲۰۲۱ و همچنین رشد دوبرابر درمقایسه با دسامبر سال ۲۰۲۰. از این حیث فرانسوی‌ها درشرایط بسیار مناسبی قرار گرفته‌اند. هرچند که نیاز به‌توسعه زیرساخت خودروهای برقی در این کشور همچنان وجود خواهد داشت و از نظر Enedis شرایط هنوز مطلوب نیست.
یک «نقطه» شارژ با «ایستگاه شارژ» که می‌تواند چندین نقطه را در خود جای دهد، متفاوت است و بیش از نیمی از آن‌ها اکنون درخانه‌های شخصی، 43 درصد در شرکت‌ها و بقیه (6 درصد) درجاده‌ها، پارکینگ‌ها و غیره در دسترس عموم قرار دارند. Enedis خاطرنشان می‌کند بسته به‌جمعیت و سیاست‌های تجهیز مناطق، این زیرساخت‌ها در فرانسه به‌طور نابرابر توزیع می‌شوند.
بنابراین متراکم‌ترین مناطق در ارزش مطلق عبارتند از ایل-دو-فرانس، حوزه مدیترانه، شمال و ژیروند. اما اگر تراکم جمعیت (تعداد نقاط شارژ به‌ازای هر 100 هزارنفر) را در نظر بگیریم، توازن همگن‌تر است. بیش از 900 هزار دستگاه خودرو هیبرید برقی و پلاگین در گردش هستند که درسال 2035 باید 17 میلیون‌دستگاه باشد. نظرسنجی Enedis – BVA درسال 2021 نشان داد که حدود 89 درصد از کاربران شارژ اصلی خود را در خانه انجام می‌دهند. درحالی که تقریبا نیمی از فرانسوی‌ها درخانه‌های جمعی زندگی می‌کنند، حدود دو درصد از آپارتمان‌ها اکنون به‌زیرساخت شارژ مجهز شده‌اند.منبع