عدم اسقاط خودرو در خط تولید معضل ایجاد کرده است

به گزارش «اخبار خودرو»،رئیس مجلس با اشاره به اینکه امروزه عدم اسقاط در خط تولید معضل ایجاد کرده است، گفت: «مطابق قانون برنامه باید در مصرف سوخت، صرفه‌جویی شود.»
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته، در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 با اشاره به اینکه در رابطه با این بحث باید سه مولفه با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد، افزود: «چرخه تولید نباید متوقف شود بنابراین امروزه عدم اسقاط معضل در خط تولید ایجاد کرده است.» رئیس مجلس ادامه داد: «بر اساس ماده (8) قانون هوای پاک، موتورسیکلتی که 20 سال کار کرده باید اسقاط شود اما مردم توان اینکه آن را اسقاط کنند ندارند زیرا قدرت خرید این افراد، اجازه نمی‌دهد موتورسیکلت معمولی 40 میلیون تومانی خریداری کنند.» وی گفت: «اکنون برای تولید گازوئیل یارانه داده می‌شود، این در حالی است که کامیونی که 25 تا 40 سال کار کرده در هر کیلومتر چند لیتر گازوئیل مصرف می‌کند؛ همچنین باید صرفه‌جویی در سوخت مطابق بند (ق) تبصره (12) باید انجام می‌شد و در ادامه مطابق آن اسقاط صورت می‌گرفت.»
قالیباف بیان کرد: «در متن این لایحه خودرو سواری مورد اشاره قرار گرفته اما کامیون ذکر نشده؛ اکنون ظرفیت کامیون در کشور کم است، این موارد باید بهینه شوند و این امکان برای آنها فراهم و امتیاز به آنها داده شود.»
رئیس قوه مقننه بیان کرد: «در حوزه کامیون ظرفیت تولید کشور قابل قیاس با خودرو سبک نیست بنابراین مطابق صحبت با هیات‌رئیسه و نمایندگان و همچنین بر اساس ماده (153) آیین‌نامه، این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شود تا اصلاحات آن صورت گیرد.»منبع