طرح پیش فروش خودرو وانت نیسان – آبان 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح جدید پیش فروش وانت نیسان شرکت سایپا از فردا دوشنبه آغاز خواهد شد.

طرح پیش فروش خودرو وانت نیسان - آبان 1401منبع

این بخشنامه از تاریخ دوشنبه 1401/08/09 ساعت 10 صبح تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.