طرح فروش پیکاپ فوتون دیزل با تخفیف – مرداد 1401

این طرح از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/29 فعال خواهد شد.

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش نقدی و اقساطی پیکاپ تونلند دیزل نیوفیس از سوی ایران خودرو دیزل آغاز خواهد شد.

طرح فروش پیکاپ فوتون دیزل با تخفیف - مرداد 1401منبع