طرح فروش نقدی محصولات بهمن موتور – مهر 1401

این طرح از تاریخ شنبه مورخ 1401/07/30 ساعت 10 صبح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

نام محصول قیمت رنگ زمان تحویل
کارا تک کابین 325.000.000 سفید هفته سوم آذر
کارا دو کابین 337.500.000
ون باری اینرودز 559.000.000منبع

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش نقدی محصولات بهمن موتور از هفته آینده آغاز خواهد شد.