طرح فروش نقدی محصولات بهمن موتور – مهر 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش نقدی محصولات بهمن موتور از هفته آینده آغاز خواهد شد.

این طرح از تاریخ شنبه مورخ 1401/07/30 ساعت 10 صبح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

نام محصول قیمت رنگ زمان تحویل
کارا تک کابین 325.000.000 سفید هفته سوم آذر
کارا دو کابین 337.500.000
ون باری اینرودز 559.000.000منبع