طرح فروش اقساطی کامیون کشنده امپاور بهمن دیزل – آذر 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش اقساطی کامیون کشنده امپاور بهمن دیزل ویژه آذرماه 1401 از تاریخ 1401/08/30 در نمایندگی های مجاز این شرکت فعال خواهد بود.

طرح فروش اقساطی کامیون کشنده امپاور بهمن دیزل - آذر 1401منبع