طرح فروش اقساطی محصولات فونیکس – مهر 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش اقساطی محصولات فونیکس شرکت مدیران خودرو ویژه مهرماه 1401 اطلاع رسانی شد.

اقساط 12 ماه با بهره 18، اقساط 24 ماه با بهره 19.5 و اقساط 36 ماه با بهره 21 درصد می باشد.

طرح فروش اقساطی محصولات فونیکس - مهر 1401منبع