طرح فروش اقساطی محصولات فونیکس – مهر 1401

طرح فروش اقساطی محصولات فونیکس - مهر 1401منبع

اقساط 12 ماه با بهره 18، اقساط 24 ماه با بهره 19.5 و اقساط 36 ماه با بهره 21 درصد می باشد.

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح فروش اقساطی محصولات فونیکس شرکت مدیران خودرو ویژه مهرماه 1401 اطلاع رسانی شد.