طرح فروش اقساطی خودرو شاهین – مهر و آبان 1401


به گزارش «اخبار خودرو»،مرحله جدید طرح پیش فروش اقساطی خودرو شاهین شرکت سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد.

این طرح از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/07/30 فعال خواهد شد.

طرح فروش اقساطی خودرو شاهین - مهر و آبان 1401منبع