طرح فروش اقساطی خودرو شاهین – مهر و آبان 1401

این طرح از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/07/30 فعال خواهد شد.

طرح فروش اقساطی خودرو شاهین - مهر و آبان 1401منبع به گزارش «اخبار خودرو»،مرحله جدید طرح پیش فروش اقساطی خودرو شاهین شرکت سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد.