طرح فروش اقساطی خودرو شاهین – مهر و آبان 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،مرحله جدید طرح پیش فروش اقساطی خودرو شاهین شرکت سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد.

طرح فروش اقساطی خودرو شاهین - مهر و آبان 1401منبع