طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو – مهر 1401

طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - مهر 1401منبع

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح پیش فروش عادی (با موعد تحویل حداکثر 12 ماهه) برخی محصولات شرکت ایران خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو (قرعه کشی) مطابق جدول انتهای بخشنامه از روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

پیش فروش مهر 1401 ایران خودرو: