طرح جدید فروش محصولات بهمن دیزل – آبان 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،مرحله جدید فروش محصولات بهمن دیزل از هفته آینده آغاز خواهد شد.

طرح جدید فروش محصولات بهمن دیزل - آبان 1401منبع بخشنامه ذیل از تاریخ یکشنبه مورخ 1401/08/21 ساعت 10 صبح فعال خواهد شد.