طرح جدید فروش فوری محصولات زامیاد – آبان 1401

طرح جدید فروش فوری محصولات زامیاد - آبان 1401منبع این بخشنامه از ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 تا زمان تکیمل ظرفیت فعال خواهد بود.

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح جدید فروش محصولات زامیاد شرکت سایپا از هفته آینده اجرا خواهد شد.