طرح جدید فروش اقساطی KMC T8 – تیر 1401

قیمت مصوب : 967/000/000 تومان
پیش پرداخت : 500/000/000 الباقی اقساط 18 ماهه
پیش پرداخت : 550/000/000 الباقی اقساط 30 ماهه
رنگهای انتخابی : سفید ، مشکی ، آبی زنگاری ، قرمز

تاریخ شروع ثبت نام

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح جدید فروش اقساطی پیکاپ جک تی8 از امروز سه شنبه 28 تیرماه 1401 در نمایندگی های کرمان موتور آغاز شد.

شرایط فروش خودرو KMC- T8 :

طرح جدید فروش اقساطی KMC T8 - تیر 1401منبع

1401/04/28 با ظرفیت محدود