طرح جدید فروش اقساطی محصولات کرمان موتور – آبان 1401

طرح جدید فروش اقساطی محصولات کرمان موتور - آبان 1401منبع به گزارش «اخبار خودرو»،شرایط جدید فروش اقساطی محصولات کرمان موتور ویژه آبان ماه 1401 از هفته آینده آغاز خواهد شد.

این بخشنامه از تاریخ 1401/08/21 فعال خواهد شد.